Fixačné systémy

 Fixačné systémy

Fixačné systémy slúžia na opakovateľné uchytenie výrobku v pracovnom priestore meracieho stroja. Tieto upínacie systémy sú navrhované s požiadavkou na optimálny prístup k meraným častiam výrobku. Stavebnicový charakter systému zaručuje bezproblémové rozšírenie o ďalšie diely podľa potreby.