Metrolog X4

Metrolog X4 je široko rozšírený 3D merací softvér, ktorého cieľom je umožniť firmám optimalizovať procesy merania, zjednodušiť prácu a znížiť náklady. Metrolog X4 je vhodný pre malé, stredné a aj veľké firmy, ktoré uprednostňujú výkonný a univerzálny merací softvér kompatibilný so širokou škálou meracích zariadení. Metrolog X4 umožňuje zjednotiť všetky meracie zariadenia v jednom softvéri, vďaka čomu budú všetci pracovníci merať a vyhodnocovať v tom istom softvéri. Merací softvér je kompatibilný so širokou škálou prenosných meracích zariadení, ramien, laser trackerov a trojsúradnicových meracích strojov. 64-bitová architektúra Metrologu X4 dokáže využíva všetku dostupnú pamäť počítača a vďaka optimalizáciám využíva dostupný výkon zariadenia na maximum. Architektúra meracieho softvéru Metrolog X4 ma dva hlavné výhody, ktorými je možnosť importovania veľkých a zložitých CAD dát a analýza veľkých mračien bodov bez ich znehodnocovania.

Hlavné vlastnosti: 

  • použitie dotykového merania alebo kontinuálneho skenovania
  • podpora merania pravidelnej geometrie a voľných plôch 
  • možnosť merania s využitím CAD modelov 
  • jednoduché a prehľadné ovládanie vďaka modernému používateľskému rozhraniu
  • neobmedzené možnosti vďaka podpore DMIS formátu
  • integrované vyhodnotenie štatistiky
  • meracie protokoly podľa požiadaviek zákazníka