WM | Quartis

Metrosoft QUARTIS predstavuje novú generáciu meracieho softvéru, ktorý ako prvý používa moderné pracovné rozhranie Microsoft Office Fluent. Metrosoft QUARTIS stavia na dlhoročných skúsenostiach jedného zo svetovo najúspešnejších vývojárov meracích softvérov. Metrosoft QUARTIS je inovatívny merací softvér s vysokoprehľadným, pružným a na výsledky orientovaným pracovným rozhraním. Vytváranie názorných a prehľadných meracích protokolov sa pre užívateľa stáva ešte rýchlejším a jednoduchším. Metrosoft QUARTIS opustil systém doteraz používaných menu a ovládacích líšt so symbolmi. Tieto sú nahradené multifunkčnou lištou na ktorej sú príkazy usporiadané systémom záložiek. Tým odpadá zložité vyhľadávanie potrebného príkazu. Metrosoft QUARTIS významným spôsobom urýchľuje a zjednodušuje pracovné kroky a prispieva tým k vyššej efektivite v každodennej činnosti merania. 

Hlavné vlastnosti: 

  • použitie dotykového merania alebo kontinuálneho skenovania
  • podpora merania pravidelnej geometrie a voľných plôch 
  • možnosť merania s využitím CAD modelov 
  • jednoduché a prehľadné ovládanie vďaka modernému používateľskému rozhraniu
  • neobmedzené možnosti vďaka podpore DMIS formátu
  • integrované vyhodnotenie štatistiky
  • meracie protokoly podľa požiadaviek zákazníka

 

 

 WM | PointMaster

PointMaster je úspešný a spoľahlivý softvér od firmy Wenzel. Softvér ma integrovanú podporu viac jadrových procesorov a 64 bit architektúry. Úspech softvéru PointMaster spočíva v kompletne objektovo orientovanej a intuitívnej obsluhe. Väčšina funkcií softvéru umožňuje pokročilé skriptovanie.

 Použitie:

  • analýza a verifikácia naskenovaných dát prostredníctvom optického merania (napr. Shapetracer)
  • počitačová tomografia prostredníctovm CT zariadení od firmy Wenzel
  • tvorba CAD modelov z existujúcich výrobkov, tzv. reverzné inžinierstvo