Inštalácia meracích prístrojov

Inštalácia meracích prístrojov

 

Spoločnosť vykonáva inštalácie a uvedenie do prevádzky nových súradnicových meracích prístrojov. V prípade požiadavky zákazníka zabezpečuje demontáž, premiestnenie a opätovnú inštaláciu starších používaných meracích prístrojov.

 

 

Fotogaléria: