Servis meracích prístrojov

 Servis meracích prístrojov

Spoločnosť je autorizovaný servisný partner firmy Wenzel Präzision GmbH, Wiesthal. Vykonáva záručný servis na trojsúradnicové meracie prístroje. V prípade poruchy garantujeme reakciu do 24 hodín od jej nahlásenia. Spoločnosť vykonáva aj servis na prístroje ďalších výrobcov jedno, dvoj a trojsúradnicovej techniky:

  • Mahr OKM GmbH
  • Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH
  • Carl Zeiss Jena
  • a ďalšie