Wenzel XOrbit 55

 • portálový merací stroj určený na meranie malých dielov
 • Nasadenie s dotykovými alebo skenovacími sondami
 • Konštrukcia so vzduchovými ložiskami vo všetkých osiach ktorá zaručuje vynikajúcu dlhodobú stabilitu pri meraní
 • Základná doska vyrobená z granitu a lapovaná podľa normy  DIN 876/0 
 • umožniť ekonomický vstup do súradnicovej meracej technológie
Merací rozsah:
X Y Z
500 600 | 1000 500

 

Wenzel Smart

 • Nasadenie s dotykovými alebo skenovacími sondami 
 • Zakrytované pojazdy v osách X a Y ktoré chránia pojazdové plochy pred znečistením a poškodením
 • Inteligentná konštrukcia meracieho zariadenia umožňuje voľný prístup k meracej ploche z troch strán 
 • Riadenie a PC kompaktne integrované v jednom systéme
Merací rozsah:
X Y Z
500 | 1000 450 400

Wenzel LH54

 • Nasadenie s dotykovými alebo skenovacími sondami 
 • Rovnaké tepelné správanie žuly, použitej vo všetkých osiach zaručuje dlhodobú presnosť meracieho zaradenia
 • Konštrukcia so vzduchovými ložiskami vo všetkých osiach ktorá zaručuje vynikajúcu dlhodobú stabilitu pri meraní
 • Základná doska vyrobená z granitu a lapovaná podľa normy  DIN 876/0 
Merací rozsah:
X Y Z
500 600 | 1000 400