Wenzel CORE - DS

 

 

 • Kompaktné a robustné optické meracie zariadenia s vysokou dynamikou určené na meranie turbín priamo v produkcii
 • Meranie na lesklých a ligotavých povrchoch bez nutnosti predchádzajúceho zmatnenia meraného povrchu
 • Dynamický 5-osý systém s 3 lineárnymi a 2 rotačnými osami
 • Preddefinované a opakujúce sa meracie úlohy sa dajú pohodlne vykonať stlačením jedného tlačítka
Merací rozsah:
X Y Z
300 200 450

 

 Wenzel CORE M

 

 

 • Optické meracie zariadenie vyvinuté pre 100% kontrolu produkcie
 • Meranie na lesklých a ligotavých povrchoch bez nutnosti predchádzajúceho zmatnenia meraného povrchu
 • 6-osý merací systém umožňuje vykonávanie merania s vysokou rýchlosťou a dynamikou
 • CORE M je vhodné meracie zariadenie pre veľké diely
 • Preddefinované a opakujúce sa meracie úlohy sa dajú pohodlne vykonať stlačením jedného tlačítka
Merací rozsah:
X Y Z
500 500 1500

 

 WGT - meranie ozubenia

 

 

 • Pre presné, jednoduché a rýchle meranie rôznych ozubených kolies a rotačných častí sú koncipované WGT meracie stroje od firmy WENZEL
 • WGT meracie zariadenia sú vybavené skenovacími sondami SP600M a SP80H od firmy Renishaw 
 • Vysokú stabilitu, presnosť a identické tepelné správanie pri meraní zabezpečuje granitová základ a konštrukcia stroja ktorá zaručuje vynikajúcu dlhodobú stabilitu pri meraní
 • Špeciálne  vyvinutý GECO riadenie pre kontinuálne 4-osé meranie na rotačných dieloch
Technické údaje: Odkaz

 

 exaCT - počítačová tomografia

 

 

 • Výkonný desktopový CT prístroj s minimálnymi požiadavkami na priestor
 • Presné, bezkontaktné a nedeštruktívne meranie aj vnútorných častí výrobkov
 • Inovatívne technológia detektoru najnovšej generácie
 • Flexibilné systémové koncepty a typy strojov ktoré umožňujú prispôsobenie na rôzne požiadavky od zákazníkov
Viac informácií: text