Firma CR-DAT vznikla v roku 1991. Hlavným predmetom činnosti bola dodávka výpočtovej techniky, projektovanie a realizácia počítačových sietí, programovanie a služby v oblasti IT. V roku 2000 bola naša činnosť rozšírená o spoluprácu s firmou Wenzel, popredným európskym výrobcom súradnicových meracích strojov. Naše služby poskytujeme predovšetkým na území Slovenska, Nemecka, Poľska, ale aj v iných krajinách.