Modernizácia meracích prístrojov

 Modernizácia meracích prístrojov

Spoločnosť vykonáva modernizáciu starších ručných, motorických a CNC meracích prístrojov rôznych výrobcov. Modernizácia spočíva vo výmene zastaralého programového vybavenia a podľa potreby vo výmenách alebo prispôsobení ďalších komponentov meracieho systému:

  • mechaniky meracieho prístroja
  • riadiacej jednotky
  • odmeriavacieho systému
  • snímacieho systému

 

Fotogaléria: